Τμήμα ένταξης

Στόχος του τμήματος ένταξης αποτελεί η σχολική και κατ? επέκταση η κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνικές αντιλήψεις και επιδιώξεις των αναπτυγμένων κρατών. Δέχεται μαθητές/τριες από όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές/τριες της πρώτης τάξης γίνονται δεκτοί/ές μετά το πρώτο τρίμηνο της φοίτησής τους στο σχολείο.

Η φοίτησή τους στο τμήμα ένταξης είναι μερική, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες ή τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζει κάθε παιδί. Η λειτουργία του τμήματος ένταξης είναι υπόθεση και ευθύνη ολόκληρου του σχολείου και είναι απαραίτητη η στενή και συνεχής συνεργασία όλου του διδακτικού προσωπικού, των γονιών και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της περιοχής του σχολείου.

Η δασκάλα του τμήματος ένταξης του σχολείου μας είναι η κα Θώμου Αναστασία.