Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Παρέα με τους Θεούς του Ολύμπου"

Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 και στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης το τμήμα Γ1 του σχολείου μας με τη δασκάλα κυρία Μαυρομάτη Μαρία συμμετείχε στο e-twinning project με τίτλο «Παρέα με τους θεούς του Ολύμπου». Τα παιδιά συνεργάστηκαν με τη Γ τάξη του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης και ανήρτησαν τις εργασίες τους στο twinspace του έργου. Στόχοι του έργου ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν περισσότερα για τους θεούς, την ανθρώπινη διάστασή τους και τις αντιλήψεις των αρχαίων για αυτούς. Παράλληλα, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες ανέπτυξαν το γραπτό και προφορικό λόγο, τη φαντασία, την παρατηρητικότητα, καθώς επίσης και την κριτική σκέψη τους.

Στις 5 Ιουνίου 2015 έγινε η παρουσίαση του project στους γονείς των μαθητών. Τη μουσική επιμέλεια του έργου ανέλαβε η μουσικός κυρία Καραλαζάρου Σοφία.

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Άνθρωπος και ζώα"

Στo πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών τα παιδιά των τμημάτων Ε1 και Ε2 του σχολείου με την εκπαιδευτικό Αγγλικών κυρία Φία Χριστίνα υλοποίησαν ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Άνθρωπος και Ζώα» στα Αγγλικά. Στόχος του προγράμματος ήταν η καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη σχέση ανθρώπου - ζώων, και η ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας και φροντίδας αυτών. Παράλληλα, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, παιχνίδια και δράσεις, οι μαθητές εξάσκησαν την ικανότητα να χειρίζονται καλύτερα την αγγλική γλώσσα.

Εργασίες μαθητών στο πρόγραμμα "Άνθρωπος και ζώα"

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Αντιμετωπίζω προκλήσεις"

Το πρόγραμμα που εκπονήθηκε από τα παιδιά της Στ τάξης με υπεύθυνη την εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης κυρία Θώμου Αναστασία κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015, αφορά στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων, ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και κινδύνους. Η βιωματική προσέγγιση έφερε τα παιδιά μπροστά σε δυσκολίες και διλήμματα της καθημερινότητας, τους βοήθησε να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και να αποκτήσουν προσωπική ευθύνη.

Παρατίθεται ενδεικτικά το λογισμικό παρουσίασης.