Ολοήμερο σχολείο

Το ολοήμερο σχολείο λειτουργεί από τις 12:30 έως τις 16:15.