Το σχολείο μας

Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1918 ως 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας. Προήχθη σε 4/θέσιο το 1934, σε 6/θέσιο το 1936 και σε 12/θέσιο το 1976. Το 2005 πραγματοποιήθηκε συγχώνευση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας σε ένα 8/θέσιο Δημοτικό Σχολείο.

Τα εγκαίνια της θεμελίωσης του Διδακτηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας έγιναν στις 2 Δεκεμβρίου 1956 από τον τότε Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Πέτρο Λεβαντή.

Τα εγκαίνια της αποπεράτωσης έγιναν την 27η Οκτωβρίου 1958, από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιο Βογιατζή, επί της κυβέρνησης του κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Την 1η Ιουλίου 2009 έγινε θεμελίωση του νέου σύγχρονου διδακτηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, επί δημαρχίας της Δημάρχου κ. Πολυξένης Δρίτσα και Αντιδημαρχίας της κ. Μαρίας Μπαρίνη, στην οδό Γυμναστηρίου 2Α.

Την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 παραδόθηκε το νέο διδακτήριο. Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 11:00 έγιναν τα εγκαίνια του νέου σχολειού από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη και τη Δήμαρχο Τριανδρίας κ. Πολυξένη Δρίτσα. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας, προϋπολογισμού ?2.200.000 και τελικής δαπάνης ?1.575.893,95, είναι ένα τριώροφο κτίριο με υπόγειο, που αποτελείται από 10 αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα φυσικής-χημείας, μία αίθουσα πληροφορικής, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, γραφεία διευθυντή και δασκάλων, κυλικείο, χώρους υγιεινής, κυκλοφορίας και διαλείμματος.