Ανακοίνωση για τις εγγραφές Σχ. Έτους 2017-18

 

E-reflect

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Active citizenship through e-reflect approach" το Δ1 τμήμα του σχολείου ασχολήθηκε με το θέμα "ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ". Οι μαθητές στο λίγο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους, προβληματίστηκαν, ενημερώθηκαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν δράσεις με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να δείτε τις σχετικές δράσεις.

https://issuu.com/mariamavromati5/docs/active_citizenship_through_the_e-re/1

"Δράσε τοπικά, σκέψου παγκόσμια"

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας, στo πλαίσιo της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος της 5ης Ιουνίου, ψηφίζουν για ένα καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον και αφιερώνουν τις ζωγραφιές τους στη μέρα αυτή. Το σύνθημά τους "Δράσε τοπικά, σκέψου παγκόσμια".

https://padlet.com/kse_mamavromma/mqzsldptyr9j

https://www.surveymonkey.com/r/2NCKCD2

Χαιρετισμός της Διευθύντριας


Η ιστορία και η μορφωτική προσφορά του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας, ξεκινά από το 1928.

Αποστολή και όραμά μας είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού, χαρούμενου, και αειφόρου σχολείου. Ενός σχολείου το οποίο μέσα από σύγχρονες μεθόδους  διδασκαλίας, καλό προγραμματισμό και αρμονική  συνεργασία μεταξύ γονιών-σχολείου θα στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε παιδιού, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση της γνώσης, αλλά και στη συναισθηματική και ψυχοκινητική του ολοκλήρωση, παρέχοντάς του τα εφόδια να χαίρεται το παρόν και να προετοιμαστεί κατάλληλα για το μέλλον. Προσφέροντάς στους μαθητές μας μια ποικιλία εκπαιδευτικών, κοινωνικών, δημιουργικών και πολιτιστικών ευκαιριών, ώστε να επεκτείνουν τα όρια του κόσμου τους σε ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου προωθείται η κατάκτηση της γνώσης και η ομαλή κοινωνικοποίηση.

Η αποστολή αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη διαμόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος ενεργητικής μάθησης, που να διασφαλίζει ατμόσφαιρα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. Με την καλλιέργεια σχολικής κουλτούρας που να βασίζεται στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας των παιδιών, στην αποδοχή της διαφορετικότητας, στην ανάδειξη των ιδιαιτέρων ικανοτήτων κάθε μαθητή, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της επικοινωνιακής δεξιότητας, του δημοκρατικού διαλόγου και της ελεύθερης έκφρασής τους.

Μας εμπνέει το όραμά μας για μια παιδεία ανθρωπιστική, που θα βοηθήσει τους μαθητές μας να εξελιχθούν σε σκεπτόμενους ενήλικες, πολίτες με αρχές, υπεύθυνους και ευαίσθητους κοινωνικά.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Τριανταφυλλίδου Παρθένα